ems
 
 About Us

Zodomdesign.com (โซดอม ดีไซน์) เป็นฟรีแลนซ์งานด้านสิ่งพิมพ์ ให้บริการออกแบบทำนามบัตร โบรชัวร์ ใบปลิว ป้ายไวนิล ป้ายอะคริลิค รับทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ (E-commerce) ด้วย CMS PrestaShop โดยมีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ และทำเว็บบล็อกด้วย CMS WordPress


ประสบการณ์การทำงาน
เริ่มทำงานด้านงานสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และปัจจุบันได้ทำงานฟรีแลนซ์ คอยดูแลเว็บไซต์ให้กับบริษัทเอกชนอยู่


โปรแกรมที่ใช้
โปรแกรมกราฟฟิคต่างๆ Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Flash